Recent content by Ha Nguyen

  1. H

    TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SEO WEB QUẢN TRỊ WEB

    2, Nhân viên Seo Web quản trị Web (02 người). Mô tả công việc: – Tham gia quản trị nội dung viết tin tức cho website theo yêu cầu. – Tham gia làm việc theo sự phân công của Leader. - Có khả năng biên tập và xử lý tin tức – Thực hiện công việc của SEO : + Phân tích các từ khóa. + Tối ưu...
Top